BePeriod összejövetel

Velencében

Csatlakozz hozzánk, és fedezd fel Ravenna, Padova és Velence ezoterikus keresztény örökségét…
Május 26. – június 1.

Iratkozz felTudj meg többet

Utunkat Ravenna ókori mozaikjainak tanulmányozásával kezdjük, majd észak felé folytatjuk, hogy meglátogassuk Giotto Scrovegni-kápolnáját Padovában, majd a festői csatornavárosban, Velencében fejezzük be:

Ravenna

A festmény elhalványul. A szobrok forgácsolódnak és erodálódnak. A mozaikok azonban évszázadokon át megőrzik színeiket és formáikat. A Nyugatrómai Birodalom egykori fővárosának 1500 éves mozaikdíszítései figyelemre méltó állapotban vannak, és egyedülálló ablakot nyitnak az itáliai kereszténység eredetére​.

Ezekben a korai évszázadokban a kereszténység még a Római Birodalom hivatalos vallásává válásának folyamatában volt. Az ezt megelőző pogány és egyiptomi kultúra hatásai nyilvánvalóbbak. A fő keresztény témák kezelése szimbolikusabb és kevésbé szó szerinti, mint a későbbi itáliai művekben. Következésképpen, a belső jelentés áttűnik.

Látni fogjuk, amint Ábrahám áldozati borjút ajánl fel túlvilági látogatóinak, Mózest, amint leveszi szandálját az égő csipkebokor előtt, és a bölcseket, amint a keleti csillag vezetésével Betlehembe mennek.

Ravena Mosaics

San Vitale templom mozaikjai | Kr.u. 6. sz.

Az ezoterikus egyszerűen azt jelenti, hogy befelé irányuló – nem nyilvánvaló. Gurdjieff arra gondolt, amikor azt mondta, hogy ez a ’Munka’ ezoterikus kereszténység, hogy az emberek könnyen elolvassák az Újszövetséget anélkül, hogy látnák, mit jelent. Amikor elkezdjük megérteni, hogy miről szól a ’Munka’, az megnyitja az elménket számtalan dologra, ami az Újszövetségben elhangzik.

Maurice Nicoll

Maurice Nicoll
Scrovegni Chapel

Scrovegni-kápolna | Kr.u. 1306

Padova

Scrovegni-kápolna

Útban Velencébe, az éjszakára megállunk Padovában, hogy meglátogassuk a Scrovegni-kápolnát. A gazdag Scrovegni család a híres reneszánsz festőtől, Giotto di Bondonétól rendelte meg ezt a kápolnát, akit az olasz festészet atyjaként is emlegetnek. A kápolnát teljes műnek szánták, egy nagy teremnek, amelyet teljes egészében a kereszténység központi témáit feldolgozó freskókkal díszítettek.

A keresztény kápolnákban gyakran láthatunk epizódokat Jézus és Mária életéből. Kevésbé gyakori, hogy az Ószövetségben látjuk az előképüket. A korai keresztény művészet hangsúlyozta az Ó- és Újszövetség közötti szoros kapcsolatot. Az Újszövetség az Ószövetségre épült és kiegészítette azt. A Scrovegni-kápolna fő témái az Ószövetségben található megfelelőikre utalnak.

Az a tény, hogy az Újszövetség eseményeit évszázadokkal a bekövetkezésük előtt megjósolták, inkább szimbolikus, minthogy történelmi kontextusba helyezné azokat, utalva belső jelentésükre.

Giotto God the Father

Az Ó-, és az Újszövetség mindenben megegyezik egymással, és kombinációjukban egy olyan misztérium teljesedik ki, amely egységesebb és osztatlanabb, mint a lélek és a test az emberben.

Filokália

Velence

Szent Márk-bazilika

Vannak olyan egyedülálló műemlékek a világon, amely az egész régió számára ihletforrásként szolgálnak. Hatással vannak a körülöttük lévő összes későbbi építményre. Ilyen például a gízai nagy piramis, az isztambuli Hagia Sophia és a római Pantheon. Számos dolog járul hozzá ehhez a különleges státuszhoz, az ezoterikus tudáshoz való nyilvánvaló kötődéstől kezdve a gazdag mecénásokon át, akiknek politikai erejük volt az építkezések finanszírozására, egészen a szerencséig, hogy túlélték a háború vagy természeti katasztrófa okozta pusztulást.

A Szent Márk-bazilika ebbe az egyedülálló kategóriába tartozik. A Kr. u. 11. században építtette a dózse, a Velencei Köztársaság államfője. Mivel Velence fontos kikötő volt, a bazilika a Római Birodalom keleti és nyugati része közötti közlekedés csomópontjában állt. A templom belsejének nagy része Konstantinápolyból érkezett, amelyet viszont Közép-Ázsia különböző helyeiről gyűjtöttek össze.

A San Marco híres mozaikdíszítéseiről. Ezek a Kr. u. 11-13. sz. között készültek. Már az elrendezésük is tanulságos: a bejárat és az előcsarnok kizárólag az Ószövetség jeleneteit, míg a belső terek az Újszövetség jeleneteit mutatják be. A bejárat tehát az Óvilágból az Újvilágba való átmenetet jelenti. Itt találkozunk a workshopjainkon gyakran bemutatott jelenetekkel: Teremtéstörténettel, Bábel tornyával, Ábrahám vendégszeretetével és József egyiptomi kalandjaival.

San Marco - Genesis Day 4

Teremtésmozaik | Kr.u. 13.sz

Az eszméket különböző formákban lehet leírni; le lehet írni őket úgy, hogy senki se tudja elolvasni őket azok magyarázata nélkül, akik ismerik őket, vagy anélkül, hogy saját létezési szintjük ne változna meg. Vegyük az evangéliumokat – különböző kódokban vannak leírva; ismerni kell a kulcsot a megfejtésükhöz, mert különben csak egy történelmileg kétes értékű történet lenne, amely sok téves hatást váltana ki.

Peter Ouspensky

Ouspensky
Mexico Theater 2023

BePeriod Tanítványok a próbán | Mexikó 2023

Színházi előadás

Ábrahám története

Minden ősi tanítást eredetileg előadásra szántak. Ez biztosította az összes központ bevonását, nem csak az intellektuális központét. Újra írjuk Ábrahám Istennek való engedelmességének történetét, a megpróbáltatásokat, amelyekkel szembe kell néznie, és a végső jutalmat, amelyet állhatatosságáért kap. A hét folyamán az estéket és az éjszakákat próbákkal fogjuk tölteni. Az utolsó napon előadjuk a darabunkat.

George Gurdjieff

Minden igaz vallás … két részből áll. Az egyik rész megtanít minket arra, hogy mit kell tennünk. Ez a rész közismertté válik, és idővel eltorzul és eltér az eredetitől. A másik rész azt tanítja, hogyan tegyük azt, amit az első rész tanít. Ezt a részt a speciális iskolákban titokban őrzik, és segítségével mindig helyre lehet hozni azt, ami az első részben eltorzult, vagy helyreállítani azt, ami feledésbe merült… Ez a titkos rész a kereszténységben és más vallásokban is megvan. Arra tanít, hogyan kell végrehajtani Krisztus parancsolatait, és hogy mit jelentenek azok valójában.

George Gurdjieff

BePeriod összejövetel

Velencében

Csatlakozz hozzánk, és fedezd fel Ravenna, Padova és Velence ezoterikus keresztény örökségét…
Május 26. – június 1.

Iratkozz fel