BePeriod Találkozó Mexikóban

2023. november 5–11.

Csatlakozz hozzánk egy egyhetes felfedezőútra a prekolumbián Mexikóba. Elmélyedünk egy olyan kultúrában, amely Afrikától, Európától és Ázsiától elszigetelten fejlődött. Mint ilyen, kozmológiája és mitológiája az igazság egyedi kifejezését mutatja, elszakadva azoktól a civilizációktól, amelyeket jobban ismerünk. Hogyan képzelték el az ősi mezoamerikai emberek a világot és a benne elfoglalt helyüket? Hogyan fogalmazták meg ezt a jövőképet? Az alábbi helyszíneket gondosan válogattuk össze, hogy átfogó választ találjunk ezekre a kérdésekre.

Peter Ouspensky

A történelem bizonyos időszakaiban különféle ismereteket gyűjtöttek össze és őriztek. Ha találsz egy ilyen gyűjtőt, akkor megkapod a tudást. Mik ezek a gyűjtők? Ezek iskolák, még a régi iskolák is, amelyek már nem léteznek.

Peter Ouspensky

Mexikóváros

Régészeti Múzeum

A Mexikóvárosban található Nemzeti Antropológiai Múzeum hasznos áttekintést nyújt e termékeny régió korszakairól és kultúráiról. Az évezredek során Mezoamerikát különböző népek lakták, amelyek harcoltak egymással és befolyásolták egymást. Megismerkedünk néhány szokásukkal, isteneikkel és ábrázolási stílusukkal. Többek között megnézzük a híres Napkövet, amely összekapcsolja az idő ciklikusságát a mezoamerikai mondavilág mitológiai konfliktusaival. Az idő, a bolygók képviselői és szimbolikus kölcsönhatásuk fonalként húzódik végig a mezoamerikai kultúrán. Mi is arra törekszünk majd, hogy ezeket a tanulásunk minden aspektusán keresztülvigyük.

Aztec Sun Stone

Azték Napkő | 1502-1521

Teotihuacan

Teotihuacan régészeti romjai

Teotihuacan régészeti lelőhely

Egy rövid kirándulás Mexikóvároson kívülre, Teotihuacan romjaihoz vezet minket. Keveset tudunk erről a viszonylag korai városról, amely valamikor a Kr. u. első évszázadokban érte el fénykorát, és korának legnagyobb metropoliszává vált az Amerikai kontinensen. Végigsétálunk majd a feltárt ösvényein és piramisain, hogy első kézből szerezzünk benyomást ezen emberek mindennapi valóságáról és civilizációjuk nagyszerűségéről.

Az olyan ősi vallások, mint az aztékoké vagy a majáké, felismerték, hogy hosszú ciklusokon keresztül minden mechanikusan működik, de e ciklusok között bizonyos időközönként egészen új lehetőségek vannak, amikor nagy erőfeszítéseket kell tenni. Amennyire én látom, ez megfelel a világegyetem időbeli szerkezetének.

Rodney Collin

Rodney Collin
Pakal Sarcophagus Lid Enhanced

Pakal király szarkofágja | kb. Kr.u. 683

Yucatan-Félsziget

Palenque

Palenque városa az i.e. 3. század körül alakult ki. Ezer éven át virágzott, mielőtt rejtélyes módon elhagyatottá vált. Amikor ezer évvel később feltárták és restaurálták, a legszebb maja építészeti emlékek, szobrok és faragványok kerültek elő. Fénykorát Nagy Pakal király alatt élte, akit egy lépcsős piramisba temettek el, ez uralja ma a régészeti tájat. Pakal mauzóleuma megfelelt a maják alvilágról alkotott elképzelésének, arra szolgált, hogy a király fizikai testét halála után olyan módon „elvetesse”, hogy az befolyásolja túlvilági újjászületését. Amint látni fogjuk, a halál és az újjászületés maja szimbolikája feltűnően hasonlít a világ többi részén fellelhető szimbolikához. A maják más úton, de ugyanerre a következtetésre jutottak.

Edzna és Uxmal

Edzna és Uxmal régészeti lelőhelyei a maja építészet uralkodó stílusát mutatják, a magas piramisok által keretezett tágas, nyitott terekkel. Az e helyszíneken tett látogatás során szembesülhetünk a végtelen dzsungellel is, amelyet a majáknak meg kellett szelídíteniük a túlélés és a gyarapodás érdekében. Ezeknek az ősi városoknak különös és visszatérő jellegzetességei a labdapályák, ahol a maja teremtéstörténetet szimuláló játékokat játszottak nyilvánosan. A pattogó gumilabda a Nap, a Hold és a bolygók mozgását szimbolizálta, a játékosok vele való küzdelme pedig a maja uralkodóknak a kozmikus rend fenntartásában játszott szerepét jelképezte.

Chichen Itza

Chichen Itza az egyik legnagyobb város volt, amely a prekolumbián korszak második felében virágzott. A számos figyelemre méltó műemlék között, amellyel itt találkozunk, van a híres Kukulcán-templom, egy tollas-kígyó istenség. Az istenséget ábrázoló szobrok futnak végig a templom korlátjának oldalain. A napéjegyenlőség idején a nap háromszög alakú árnyékokat vet, amelyek azt az illúziót keltik, mintha egy tollas kígyó „kúszna” lefelé a templomban.

El Castillo

Kukulcán temploma  | Chichen Itza | 8 – 12.sz.

Peter Ouspensky

Ha a történelmet a szokásos módon, mint különálló események sorozatát vizsgáljuk, nem találunk bizonyítékot az ezotériára. Egyik dolog követi a másikat, felületesen és nyilvánvaló összefüggés nélkül. Ha azonban tudjuk, hogy a dolgok összefüggenek, és keressük a kapcsolatokat, akkor a felszín alatt rejtve megtalálhatjuk azokat.

Peter Ouspensky

A Popol Vuh

A Popol Vuh egy ősi szöveg, amely a maja teremtésmítoszt, a fény és a sötétség közötti ősi küzdelmet ábrázolja, és leírja a mezoamerikai népek származását. Ennek a kéziratnak köszönhetően, amely alig élte túl a spanyol hódítást, bepillantást nyerhetünk a Kolumbusz előtti világ művészetének és régészetének alapjául szolgáló mitológiába.

Tanulmányaink középpontjában ennek az elbeszélésnek az első két része áll. Újra elmeséljük az ikrek, Hunahpú és Xbalanqué hőstetteit, akik egy labdajátékban túljártak az alvilág urainak eszén, hogy a sötétség fölé kerekedjen a fény. A hét folyamán az estéket és az éjszakákat próbákkal fogjuk tölteni. Az utolsó napon előadjuk a darabunkat.

Hero Twins

Hunahpú és Xbalanqué

A távoli időkben létezett egy valódi tudás, de mindenféle életkörülmények, politikai és gazdasági körülmények miatt elveszett, és csak töredékei maradtak meg.

George Gurdjieff

George Gurdjieff
Colonial Mexico